• darkblurbg
    Big Heart

Wie zijn wij?

Stichting Big Heart is een organisatie van vrijwilligers die het mogelijk maakt dat Carl Big Heart in Nederland zijn boodschap kan uitdragen. De stichting is in de loop der jaren uitgegroeid van een klein groepje enthousiaste mensen, die in mei 1999 bij Carl Big Heart deelnamen aan een zweethutceremonie, tot een solide groep vrijwilligers. De stichting organiseert twee keer per jaar haar activiteiten tijdens de bezoeken van Carl Big Heart aan Nederland.          

Het doel van onze activiteiten is de oorspronkelijke kennis van de aarde in deze tijd te plaatsen. Wij geloven dat het uitdragen daarvan een brug kan slaan tussen mensen en daardoor bijdraagt aan het behoud van de aarde.

Werken op basis van donaties

Stichting Big Heart werkt op basis van donaties. Deze staan los van de donaties aan Carl Big Heart zelf voor zijn werk en levensonderhoud.

De stichting draait volledig op vrijwilligers. Voor onze activiteiten hanteren we richtprijzen die de gemiddelde kosten dekken. Bij kosten kun je denken aan huur van terrein, tenten en zaal, vliegticket van Carl Big Heart, aanschaf van hout en stenen, dekens, levensmiddelen en vervoers- en verblijfkosten.

De richtprijzen die wij vragen zijn altijd een indicatie. We vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen en geld mag nooit de reden zijn om niet te komen. Wij vertrouwen erop dat er genoeg binnenkomt om alle kosten te dekken.

Carl Big Heart
Carl Big Heart leeft volledig van de donaties die hij ontvangt bij voordrachten en ceremonies. Daarom vragen we naast een onkostenvergoeding voor alle activiteiten ook een waardige financiële bijdrage voor zijn levensonderhoud en werk. Wil je hem steunen dan is een gift van harte welkom op rekeningnummer NL78 TRIO 0254 814 336 t.n.v. Stichting Big Heart te Amsterdam o.v.v. “Extra gift voor Carl Big Heart”.

Nieuwsbrief en vriend worden

Een stichting heeft geen leden. Toch willen we zo goed mogelijk in contact blijven met de mensen die een diepere verbinding voelen met het werk van Carl Big Heart en de Big Heart familie. We streven ernaar 4 nieuwsbrieven per jaar uit te brengen. Vul het formulier in de zijbalk in om op onze mailinglijst te komen. 

Voor wie vriend wil worden is onze suggestie een donatie van € 10 per jaar. Meer of minder mag. Alvast onze dank hiervoor! Maak je donatie over op rekeningnummer NL78 TRIO 0254 814 336 t.n.v. Stichting Big Heart onder vermelding van “Vriend van Stichting Big Heart”.

 

ANBI status / PBO status Big Heart Foundation

Onze stichting heeft de zogenaamde ANBI-status.

De belangrijkste kenmerken zijn:

  • Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
  • De instelling betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang en als ze zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn voldoen aan de integriteitseisen.
  • De jaarrekening is openbaar.

Voor meer info zie www.belastingdienst.nl


Downloadbare PDF documenten:

Samenvatting en doelstelling Stichting Big Heart