• darkblurbg
    Big Heart

Carl Big Heart is een Wisdom Keeper van de Abenaki traditie. Hij geeft deze universele wijsheid door op een toegankelijke manier, met humor en vanuit zijn eigen levenservaring. 

De voordracht van het voorjaar 2024 vindt hoogstwaarschijnlijk plaats tijdens de Big Heart Week op een nader te bepalen moment voor deelnemers aan de Big Heart Week.

Bijdrage op donatiebasis.

Graag verwijzen wij ook naar de video's van Carl Big Heart (zie de galerij voor links). De video’s zijn een compilatie van drie interviews die gemaakt zijn door het Omega Instituut, waar Carl Big Heart regelmatig workshops en zweethutceremonies geeft.