• darkblurbg
    Big Heart

Brief van Carl maart 2020

Gepubliceerd op: 15-04-2020

De originele brief van Carl Big Heart, gevolgd door de vertaling.

My Beloved Friends and Companions upon The Path,

I'm thinking, in this moment I don't need to look for miracles, they are everywhere. I am surrounded by them. I am subsumed by them. Everywhere I turn they are there waiting to be beheld. The Mystery is living inside each of us. It is answering the calling of our Heart's yearning. With each swelling beat Love emanates - do you feel it? Cherish the "Given Life" and participate with the ongoing inner work, which by design lessens our attachment of solely identifying ourselves as a body. And now we remember: Ah! Yes! We are Spirit dancing in these "Robes of Flesh". Fear distorts our seeing and obstructs our access to the ongoing Presence of the miraculous, which is everywhere, in everything. Do your work, banish fear, hold on to love, don't let go, hold tight, give your life to it and let it loose to emerge through the portal of your heart to bless Creation and to renew the world.  Stand in the center of the directions, open the doorway of your heart and behold your love sing its' sacred song.

Trust the process ... Trust the Process ... Trust the Process of Life ... Trust the path that unfolds before you in the moment.

Oh, another thing: Know I rejoice in the miracle of each of you blessing my life. No words of thanks can tell.

                                                       Abiding Peace, Love, Carl

 

Vertaling

Lieve Vrienden en Metgezellen op Het Pad,

Ik zit te denken, op dit moment hoef ik geen wonderen te zoeken, ze zijn overal. Ik ben erdoor omringd. Ik ben erin opgenomen. Waar ik ook kijk, wachten ze om te worden aanschouwd. Het Mysterie leeft in ieder van ons. Het beantwoord het verlangen van ons Hart. Iedere hartslag straalt Liefde uit – voel je dat? Koester het “Gegeven Leven” en neem deel aan het voortdurende innerlijke werk, waarvan de bedoeling is onze hechting aan de eenzijdige vereenzelviging met ons lichaam te verminderen. En nu herinneren we ons: Ah! Ja! We zijn Geest dansend als “Vleesgeworden Mantels”. Angst vervormt ons zicht en belemmert ons de toegang tot de voortdurende Aanwezigheid van het wonderlijke, dat overal is, in alles. Doe jouw werk, verban de angst, hou vast aan de liefde, laat niet los, hou stevig vast, geef je leven ervoor en laat het gaan om tevoorschijn te komen door de deur van je hart, om de Schepping te zegenen en de wereld te hernieuwen. Sta in het midden van de richtingen, open de ingang van je hart en aanschouw jouw liefde het heilige lied te zingen.

Vertrouw het proces… Vertrouw het proces… Vertrouw het process van het Leven… Vertrouw het pad dat zich in het moment voor je ontvouwt.

Oh, nog iets: Weet dat ik mij verheug in het wonder van de zegening van een ieder van jullie in mijn leven. Woorden van dank schieten tekort.

Blijvende Vrede, Liefde, Carl

Leuk? Deel het!