• darkblurbg
    Big Heart

Tijdens de bezoeken van Carl Big Heart worden er af en toe workshops georganiseerd. Zodra hier sprake van is, wordt dit in de agenda opgenomen. 

 

Opbouw kamp

Stichting Big Heart ondersteunt het werk van Carl Big Heart. Daarnaast proberen we nog ruimte te vinden voor andere activiteiten die het gedachtegoed van Carl Big Heart ondersteunen. Vanaf 2003 hebben we een aantal keren de workshop Opbouw Kamp georganiseerd om meer mensen bij onze voorbereidende activiteiten te betrekken. Het idee was om met elkaar vanuit een tribal bewustzijn het kamp op te bouwen. Vooral onze ervaring met het bouwen van een zweethut, de opbouw van de ceremonie en het neerzetten van het hele kamp wilden we doorgeven en delen met nieuwe mensen. Inmiddels wordt dit niet meer in de vorm van een workshop georganiseerd, maar nog steeds is iedereen welkom om te komen helpen, bij zowel de opbouw als de afbouw van het kamp.

Hoe zet je een Ger op?

Door mee te helpen bij de opbouw van het kamp kan je leren hoe je een Ger opzet. 

De Waldo of keukentent - het hart van het kamp*

In de loop der jaren is de keuken steeds meer gegroeid en in omvang toegenomen. In het besef dat de keuken het hart van het kamp vormt hebben we de Waldo, onze prachtige ronde keukentent - een creatie van Nooitmeerhaast.

* Helaas staat de Waldo er dit jaar niet. We koken en eten in Loods 8.